StronaLiczba odwiedzin
statut spółki Port Lotniczy Lublin8369
Lublin: Opracowanie koncepcji programowej dostosowania istniejącej sieci drogowej do obsługi lotniska regionalnego w Świdniku3810
Zarząd11119
Rada Nadzorcza8078
Walne Zgromadzenie6581
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA3501
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji i rozbudowylotniska Lublin w Świdniku7868
Wykonanie ekshumacji pochówków z cmentarza wojennego w Świdniku na cmentarz komunalny w Świdniku.1880
Rozstrzygnięcie zamówienia - ekshumacja pochówków1715
Ogłoszenie na sprzęt komputerowy2168
Stworzenie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej Portu Lotniczego Lublin S.A.2827
USUWANIE KARP WRAZ Z ICH UTYLIZACJĄ PO WYCINCE LASU2364
PRACE NIWELACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY LOTNISKA (MAKRONIWELACJA NA WYMAGANYM TERENIE)4555
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty3771
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II2395
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. III2049
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. IV2267
Protest3174
Protest 22043
Protest 31551
Protest 41643
Odpowiedź na Protetest 11909
Odpowiedź na Protetest 21428
Odpowiedź na Protetest 31173
Odpowiedź na Protetest 41390
Budowa sieci uzbrojenia terenu – ( branża sanitarna ) w związku z Rozbudową Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA Świdnik2871
Budowa sieci uzbrojenia terenu – ( branża sanitarna ) w związku z Rozbudową Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA Świdnik ZMIANA2887
Protest branża sanitarna 11604
Protest branża sanitarna 21223
Odpowiedź na Protetest branża sanitarna 11312
Odpowiedź na Protetest branża sanitarna 21198
Protest branża sanitarna 31275
Odpowiedź na Protetest branża sanitarna 31308
Budowa sieci uzbrojenia terenu – branża elektryczna i teletechniczna w związku z rozbudową regionalnego portu lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)3213
Budowa drogi startowej, drogi kołowania, oświetlenia nawigacyjnego, kanalizacji kablowej i fundamentów, sieci teletechnicznych wraz z odwodnieniem nawierzchni3810
Protest droga startowa 11730
Protest droga startowa 21287
Odpowiedź Protest droga startowa 11287
Odpowiedź Protest droga startowa 21262
Budowa elementów pola naziemnego ruchu lotniczego, tj. płyty postoju samolotów wraz ze stanowiskiem odladzania2324
Protest płyta 11522
Odpowiedź Protest płyta 11443
Budowa ogrodzenia lotniska wraz bramami wjazdowymi oraz budowa ogrodzenia na czas trwania prac budowlanych w ramach inwestycji pn.Rozbudowa Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)1816
Nadzór geodezyjny nad realizacją inwestycji w zakresie lotniska użytkupublicznego dla zadania pod nazwą Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: PortLotniczy Lublin S.A. (Świdnik)1707
Wybór Partnera, który zorganizuje i przeprowadzi emisję obligacji celem pozyskania środków na sfinansowanie planowanego przez Spółkę projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)”1379
Negocjacje dotyczace monitoringu w zakresie zderzeń ptaków ze statkami powietrznymi1214
Leasing operacyjny samochodu osobowego1348
Usuwanie karp wraz z ich utylizacją po wycince lasu 21.12.20101664
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nadzór geodezyjny1226
Budowa drogi dojazdowej łączącej wyjazd z bramy północnej WSK PZL Świdnik z ul. Unijną w Świdniku - ogłoszenie1690
Budowa terminala pasażerskiego wraz z budynkiem technicznym w ramach zadania pn. ?Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port lotniczy Lublin S.A. ( Świdnik)?3305
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Portu Lotniczego Lublin w Świdniku1141
Budowa dróg pożarowych, technicznych i patrolowych w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)"1252
Budowa Obiektu Lotniskowej Straży Pożarnej oraz Budynku techniczno - garażowego w ramach inwestycji pn.:"Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)"1541
Budowa obiektów Bazy Paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami specjalnymi w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)1506
Wykonanie nasadzeń zastępczych z tytułu usunięcia drzew i krzewów1137
Budowa terminala pasażerskiego wraz z budynkiem technicznym, budynku techniczno-garażowego, budynku lotniskowej straży pożarnej oraz opracowanie projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych słaboprądowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, chłodniczych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla wyżej wymienionych obiektów w ramach zadania pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port lotniczy Lublin S.A.( Świdnik)3140
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x6.1657
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x61940
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zintegrowanego automatycznego analizatora pomiaru stężenia NO-NO2-NOx - 4 szt.1119
Dostawa specjalistycznego sprzętu lotniskowego2119
Dostawa sprzętu lotniskowego dla prawidłowej organizacji obsługi handlingowej1641
Budowa sieci uzbrojenia terenu-branża sanitarna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna, budowa dróg i parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu 5904
Budowa obiektów bazy paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami specjalnymi w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A.(Świdnik)1687
Dostawa fabrycznie nowej: • Autocysterny lotniskowej na paliwo JET-1A + przyczepa cysterna na paliwo JET -1A ciągana przez autocysternę lotniskową • Autocysterny lotniskowej na paliwo JET-1A + przyczepa cysterna na paliwo JET -1A ciągana przez autocysternę lotniskową 1431
Dostawa i instalacja systemu radiowej łączności dyspozytorskiej w technologii TETRA2147
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zintegrowanego automatycznego systemu ciągłego monitorowania hałasu lotniczego - 1 zestaw1199
Budowa obiektów bazy paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami specjalnymi1388
Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu lotniskowego 1672
Prace niwelacyjne związane z budową lotniska1268
Opracowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej związanej z prezentacją Portu Lotniczego Lublin S.A. na terenie Województwa Lubelskiego920
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu lotniskowego do obsługi handlingowej2475
Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu DCS, FIDS i FIS dla Portu Lotniczego Lublin S.A. 2813
Prace niwelacyjne związane z budową lotniska 1372
Zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie systemu AWOS (Automatyczny System Obserwacji Warunków Atmosferycznych) na potrzeby osłony meteorologicznej dla Portu Lotniczego Lublin S.A.1722
Dostawa fabrycznie nowych 5 pojazdów specjalistycznych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.1062
Dostawa fabrycznie nowych 5 (pięciu) specjalistycznych pojazdów na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.1223
Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.1032
DWUETAPOWE POSTĘPOWANIE OFERTOWE NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN W POMIESZCZENIACH POSIADAJĄCYCH STATUS SKŁADU WOLNOCŁOWEGO2057
Budowa wieży na potrzeby montażu anten radiokomunikacyjnych systemu TETRA1669
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu lotniskowego do obsługi handlingowej część I, II1141
Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń do wykrywania osób, zwierząt, pojazdów lub innych urządzeń mobilnych w dowolnych warunkach atmosferycznych i warunkach oświetleniowych708
Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń stanowiących wyposażenie bramy wjazdowej do lotniska750
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dodatkowego pomocniczego do obsługi handlingowej na potrzeby PLL S.A.1014
Dostawa środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.811
Dostawa fabrycznie nowych wózków bagażowych pasażerskich lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.728
OGŁOSZENIE O DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ-GASTRONOMICZNEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLINOGŁOSZENIE O DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ-GASTRONOMICZNEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN1338
Dostawa wraz z montażem i wdrożeniem systemu ICE ALERT umożliwiającym wczesne ostrzeganie o ryzyku wystąpienia śliskości na drodze startowej PLL S.A.758
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu dodatkowego do utrzymania lotniska na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.979
Dostawa płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem statków powietrznych Typu II- 16 000 litrów655
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A.1249
Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń do przeprowadzania kontroli dla Portu Lotniczego Lublin S.A.809
Dostawa wraz z montażem i wdrożeniem systemu ICE ALERT umożliwiającym wczesne ostrzeganie o ryzyku wystąpienia śliskości na drodze startowej PLL S.A.958
Dostawa wraz z montażem i instalacją kamer wraz z radarem średniego zasięgu na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A. 1243
Dostawa paliwa w tym: paliwa Pb, paliwa ON z przeznaczeniem na zalanie i litrażowanie zbiorników Bazy Paliw, wraz z dowozem do Portu Lotniczego Lublin SA 673
Wykonanie nasadzeń zastępczych 770
Dostawa fabrycznie nowych ubrań służbowych i roboczych oraz wyposażenia BHP dla Portu Lotniczego Lublin S.A.693
Dostawa nowego wyposażenia Bazy Technicznej – warsztatu mechanicznego i elektrycznego oraz wyposażenie indywidualne pracowników technicznych PLL S.A.928
Dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego na podwoziu samochodowym na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.673
OGŁOSZENIE O DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCH W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN967
Dostawa fabrycznie nowych ubrań służbowych i roboczych oraz wyposażenia BHP dla Portu Lotniczego Lublin S.A.693
Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska856
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A. część I, II826
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu ratowniczego dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A.604
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCHDLA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN802
Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska część I-VI593
Dostawa fabrycznie nowych paralizatorów elektrycznych dla Służby Ochrony Lotniska552
Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska część I-II624
Dostawa fabrycznie nowych narządzi i urządzeń warsztatowych dla elektroenergetyków Portu Lotniczego Lublin S.A.680
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu „Side by Side” dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A.603
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dodatkowego pomocniczego do obsługi handlingowej na potrzeby PLL S.A. samobieżny podest ruchomy nożycowy szt. 1.555
Wykonanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Portu Lotniczego Lublin S.A.1405
Dostawa fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.884
Dostawa sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Lublin S.A.801
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu Side by Side dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A.724
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu -maszyny wraz z wyposażeniem dodatkowym zapewniający koszenie, czyszczenie, odśnieżanie, posypywanie oraz transport w rejonie trudnodostępnych powierzchni wokół terminala (wąskośladowy) Portu Lotniczego Lublin S.A. 787
Dostawa fabrycznie nowych narządzi i urządzeń warsztatowych dla elektroenergetyków Portu Lotniczego Lublin S.A. część I, II, III, IV828
Dostawa sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Lublin S.A. część I, II, III855
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu „Side by Side” dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A929
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu „Side by Side” dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A.845
Port Lotniczy Lublin S.A. ogłasza rozpoczęcie Postępowania – Konkursu Ofert na dzierżawę powierzchni przeznaczonych do instalacji nośników reklamowych na terenie Portu Lotniczego Lublin (PLL)664
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU – KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO ORGANIZACJI STANOWISKA PRZYWOŁAWCZEGO ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – ZRZESZEŃ KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH LICENCJONOWANY PRZEWÓZ TAKSÓWKAMI OSOBOWYMI810
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rolniczego na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.818
Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A.1716
Dostawa kompletnych opraw do systemu oświetlenia nawigacyjnego lotniska oraz podstawy do opraw naziemnych i pokrywy studzienek transformatorowych Portu Lotniczego Lublin S.A.777
Dostawa płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania przed oblodze-niem statków powietrznych Typu II- 20 000 litrów733
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie oraz rejonu Parku Czuby654
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie oraz rejonu Parku Czuby794
Dostawa środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.764
Dostawa i montaż pionowych znaków lotniskowych miejsca tożsamości stanowiska postojowego samolotu Portu Lotniczego Lublin S.A.528
Dostawa jednego kompletu mobilnych schodów (ciągane średnie) do obsługi operacji transferu pasażerów Portu Lotniczego Lublin S.A.542
Wykonanie zmiany oznakowania poziomego na drodze startowej Portu Lotniczego Lublin S.A.647
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.756
Wykonanie hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w terenie otwartym PLL S.A.690
Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do eksploatacji systemu oświetlenia nawigacyjnego Portu Lotniczego Lublin S.A.430
Wynajem powierzchni reklamowych promujących nowe połączenie z Portu Lotniczego Lublin S.A.502
Wynajem powierzchni reklamowych promujących połączenia z PLL S.A.516
Wykonanie hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w terenie otwartym PLL S.A.1259
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie692
Jednorazowa dostawa paliwa płynnego oleju napędowego w ilości 15 000 l na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.469
Budowa systemu oznakowania pionowego miejsc tożsamości postoju samolotów na płaszczyznach postojowych PPS-1 oraz PPS-2 z lokalizacją na ternie PLL S.A. 785
Zaprojektowanie i budowa budynku szybkiej odprawy pasażerów i pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Portu Lotniczego 1411
Dostawa paliwa płynnego oleju napędowego w ilości 40 000 l na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.495
Ogłoszenie o sprzedaży transformatorów538
Sukcesywna dostawa nowych ubrań służbowych dla pracowników PLL S.A.428
Sukcesywna dostawa nowych ubrań służbowych dla pracowników PLL S.A.614
Sukcesywna dostawa nowych ubrań dla pracowników SOL PLL S.A.461
Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A.770
Dostawa sprzętu handlingowego dla potrzeb Portu Lotniczego Lublin S.A.502
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań dla kategorii II 893
Dostawa sprzętu handlingowego dla potrzeb Portu Lotniczego Lublin S.A.447
Dostawa płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem statków powietrznych Typu II- 40 000 litrów488
Dostawa sprzętu handlingowego dla potrzeb Portu Lotniczego Lublin S.A581
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań dla kategorii II 1362
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań dla kategorii II 1523
Wykonanie robót ziemnych związanych z lokalną niwelacją terenu oraz miejscowym utwardzeniem powierzchni gruntu na obszarze pola naziemnego ruchu lotniczego PLL S.A. 798
Dostawa środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.1291
Przebudowa i rozbudowa budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Lublin S.A. wraz z niezbędną przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej2138
Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A.578