StronaLiczba odwiedzin
statut spółki Port Lotniczy Lublin8145
Lublin: Opracowanie koncepcji programowej dostosowania istniejącej sieci drogowej do obsługi lotniska regionalnego w Świdniku3667
Zarząd10852
Rada Nadzorcza7840
Walne Zgromadzenie6375
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA3344
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji i rozbudowylotniska Lublin w Świdniku7680
Wykonanie ekshumacji pochówków z cmentarza wojennego w Świdniku na cmentarz komunalny w Świdniku.1742
Rozstrzygnięcie zamówienia - ekshumacja pochówków1579
Ogłoszenie na sprzęt komputerowy2042
Stworzenie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej Portu Lotniczego Lublin S.A.2688
USUWANIE KARP WRAZ Z ICH UTYLIZACJĄ PO WYCINCE LASU2244
PRACE NIWELACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY LOTNISKA (MAKRONIWELACJA NA WYMAGANYM TERENIE)4435
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty3636
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II2277
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. III1917
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. IV2144
Protest3057
Protest 21927
Protest 31433
Protest 41526
Odpowiedź na Protetest 11795
Odpowiedź na Protetest 21315
Odpowiedź na Protetest 31065
Odpowiedź na Protetest 41278
Budowa sieci uzbrojenia terenu – ( branża sanitarna ) w związku z Rozbudową Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA Świdnik2750
Budowa sieci uzbrojenia terenu – ( branża sanitarna ) w związku z Rozbudową Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA Świdnik ZMIANA2772
Protest branża sanitarna 11491
Protest branża sanitarna 21109
Odpowiedź na Protetest branża sanitarna 11204
Odpowiedź na Protetest branża sanitarna 21086
Protest branża sanitarna 31165
Odpowiedź na Protetest branża sanitarna 31197
Budowa sieci uzbrojenia terenu – branża elektryczna i teletechniczna w związku z rozbudową regionalnego portu lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)3100
Budowa drogi startowej, drogi kołowania, oświetlenia nawigacyjnego, kanalizacji kablowej i fundamentów, sieci teletechnicznych wraz z odwodnieniem nawierzchni3700
Protest droga startowa 11617
Protest droga startowa 21176
Odpowiedź Protest droga startowa 11176
Odpowiedź Protest droga startowa 21148
Budowa elementów pola naziemnego ruchu lotniczego, tj. płyty postoju samolotów wraz ze stanowiskiem odladzania2215
Protest płyta 11407
Odpowiedź Protest płyta 11337
Budowa ogrodzenia lotniska wraz bramami wjazdowymi oraz budowa ogrodzenia na czas trwania prac budowlanych w ramach inwestycji pn.Rozbudowa Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)1711
Nadzór geodezyjny nad realizacją inwestycji w zakresie lotniska użytkupublicznego dla zadania pod nazwą Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: PortLotniczy Lublin S.A. (Świdnik)1592
Wybór Partnera, który zorganizuje i przeprowadzi emisję obligacji celem pozyskania środków na sfinansowanie planowanego przez Spółkę projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)”1275
Negocjacje dotyczace monitoringu w zakresie zderzeń ptaków ze statkami powietrznymi1105
Leasing operacyjny samochodu osobowego1239
Usuwanie karp wraz z ich utylizacją po wycince lasu 21.12.20101564
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nadzór geodezyjny1123
Budowa drogi dojazdowej łączącej wyjazd z bramy północnej WSK PZL Świdnik z ul. Unijną w Świdniku - ogłoszenie1583
Budowa terminala pasażerskiego wraz z budynkiem technicznym w ramach zadania pn. ?Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port lotniczy Lublin S.A. ( Świdnik)?3185
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Portu Lotniczego Lublin w Świdniku1029
Budowa dróg pożarowych, technicznych i patrolowych w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)"1151
Budowa Obiektu Lotniskowej Straży Pożarnej oraz Budynku techniczno - garażowego w ramach inwestycji pn.:"Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)"1439
Budowa obiektów Bazy Paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami specjalnymi w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)1404
Wykonanie nasadzeń zastępczych z tytułu usunięcia drzew i krzewów1038
Budowa terminala pasażerskiego wraz z budynkiem technicznym, budynku techniczno-garażowego, budynku lotniskowej straży pożarnej oraz opracowanie projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych słaboprądowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, chłodniczych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla wyżej wymienionych obiektów w ramach zadania pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port lotniczy Lublin S.A.( Świdnik)3025
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x6.1558
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x61844
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zintegrowanego automatycznego analizatora pomiaru stężenia NO-NO2-NOx - 4 szt.1020
Dostawa specjalistycznego sprzętu lotniskowego2019
Dostawa sprzętu lotniskowego dla prawidłowej organizacji obsługi handlingowej1541
Budowa sieci uzbrojenia terenu-branża sanitarna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna, budowa dróg i parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu 5809
Budowa obiektów bazy paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami specjalnymi w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A.(Świdnik)1591
Dostawa fabrycznie nowej: • Autocysterny lotniskowej na paliwo JET-1A + przyczepa cysterna na paliwo JET -1A ciągana przez autocysternę lotniskową • Autocysterny lotniskowej na paliwo JET-1A + przyczepa cysterna na paliwo JET -1A ciągana przez autocysternę lotniskową 1336
Dostawa i instalacja systemu radiowej łączności dyspozytorskiej w technologii TETRA2035
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zintegrowanego automatycznego systemu ciągłego monitorowania hałasu lotniczego - 1 zestaw1102
Budowa obiektów bazy paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami specjalnymi1294
Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu lotniskowego 1578
Prace niwelacyjne związane z budową lotniska1175
Opracowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej związanej z prezentacją Portu Lotniczego Lublin S.A. na terenie Województwa Lubelskiego826
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu lotniskowego do obsługi handlingowej2371
Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu DCS, FIDS i FIS dla Portu Lotniczego Lublin S.A. 2714
Prace niwelacyjne związane z budową lotniska 1280
Zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie systemu AWOS (Automatyczny System Obserwacji Warunków Atmosferycznych) na potrzeby osłony meteorologicznej dla Portu Lotniczego Lublin S.A.1627
Dostawa fabrycznie nowych 5 pojazdów specjalistycznych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.968
Dostawa fabrycznie nowych 5 (pięciu) specjalistycznych pojazdów na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.1129
Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.937
DWUETAPOWE POSTĘPOWANIE OFERTOWE NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN W POMIESZCZENIACH POSIADAJĄCYCH STATUS SKŁADU WOLNOCŁOWEGO1963
Budowa wieży na potrzeby montażu anten radiokomunikacyjnych systemu TETRA1564
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu lotniskowego do obsługi handlingowej część I, II1054
Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń do wykrywania osób, zwierząt, pojazdów lub innych urządzeń mobilnych w dowolnych warunkach atmosferycznych i warunkach oświetleniowych619
Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń stanowiących wyposażenie bramy wjazdowej do lotniska663
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dodatkowego pomocniczego do obsługi handlingowej na potrzeby PLL S.A.927
Dostawa środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.725
Dostawa fabrycznie nowych wózków bagażowych pasażerskich lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.642
OGŁOSZENIE O DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ-GASTRONOMICZNEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLINOGŁOSZENIE O DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ-GASTRONOMICZNEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN1247
Dostawa wraz z montażem i wdrożeniem systemu ICE ALERT umożliwiającym wczesne ostrzeganie o ryzyku wystąpienia śliskości na drodze startowej PLL S.A.670
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu dodatkowego do utrzymania lotniska na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.896
Dostawa płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem statków powietrznych Typu II- 16 000 litrów565
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A.1151
Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń do przeprowadzania kontroli dla Portu Lotniczego Lublin S.A.718
Dostawa wraz z montażem i wdrożeniem systemu ICE ALERT umożliwiającym wczesne ostrzeganie o ryzyku wystąpienia śliskości na drodze startowej PLL S.A.867
Dostawa wraz z montażem i instalacją kamer wraz z radarem średniego zasięgu na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A. 1153
Dostawa paliwa w tym: paliwa Pb, paliwa ON z przeznaczeniem na zalanie i litrażowanie zbiorników Bazy Paliw, wraz z dowozem do Portu Lotniczego Lublin SA 578
Wykonanie nasadzeń zastępczych 679
Dostawa fabrycznie nowych ubrań służbowych i roboczych oraz wyposażenia BHP dla Portu Lotniczego Lublin S.A.605
Dostawa nowego wyposażenia Bazy Technicznej – warsztatu mechanicznego i elektrycznego oraz wyposażenie indywidualne pracowników technicznych PLL S.A.838
Dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego na podwoziu samochodowym na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.585
OGŁOSZENIE O DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCH W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN874
Dostawa fabrycznie nowych ubrań służbowych i roboczych oraz wyposażenia BHP dla Portu Lotniczego Lublin S.A.608
Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska774
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A. część I, II743
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu ratowniczego dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A.515
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCHDLA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN714
Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska część I-VI508
Dostawa fabrycznie nowych paralizatorów elektrycznych dla Służby Ochrony Lotniska465
Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska część I-II541
Dostawa fabrycznie nowych narządzi i urządzeń warsztatowych dla elektroenergetyków Portu Lotniczego Lublin S.A.597
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu „Side by Side” dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A.518
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dodatkowego pomocniczego do obsługi handlingowej na potrzeby PLL S.A. samobieżny podest ruchomy nożycowy szt. 1.474
Wykonanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Portu Lotniczego Lublin S.A.1312
Dostawa fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.801
Dostawa sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Lublin S.A.721
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu Side by Side dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A.635
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu -maszyny wraz z wyposażeniem dodatkowym zapewniający koszenie, czyszczenie, odśnieżanie, posypywanie oraz transport w rejonie trudnodostępnych powierzchni wokół terminala (wąskośladowy) Portu Lotniczego Lublin S.A. 706
Dostawa fabrycznie nowych narządzi i urządzeń warsztatowych dla elektroenergetyków Portu Lotniczego Lublin S.A. część I, II, III, IV742
Dostawa sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Lublin S.A. część I, II, III768
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu „Side by Side” dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A847
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu „Side by Side” dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A.762
Port Lotniczy Lublin S.A. ogłasza rozpoczęcie Postępowania – Konkursu Ofert na dzierżawę powierzchni przeznaczonych do instalacji nośników reklamowych na terenie Portu Lotniczego Lublin (PLL)581
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU – KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO ORGANIZACJI STANOWISKA PRZYWOŁAWCZEGO ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – ZRZESZEŃ KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH LICENCJONOWANY PRZEWÓZ TAKSÓWKAMI OSOBOWYMI726
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rolniczego na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.733
Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A.1627
Dostawa kompletnych opraw do systemu oświetlenia nawigacyjnego lotniska oraz podstawy do opraw naziemnych i pokrywy studzienek transformatorowych Portu Lotniczego Lublin S.A.695
Dostawa płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania przed oblodze-niem statków powietrznych Typu II- 20 000 litrów655
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie oraz rejonu Parku Czuby568
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie oraz rejonu Parku Czuby713
Dostawa środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.686
Dostawa i montaż pionowych znaków lotniskowych miejsca tożsamości stanowiska postojowego samolotu Portu Lotniczego Lublin S.A.451
Dostawa jednego kompletu mobilnych schodów (ciągane średnie) do obsługi operacji transferu pasażerów Portu Lotniczego Lublin S.A.466
Wykonanie zmiany oznakowania poziomego na drodze startowej Portu Lotniczego Lublin S.A.566
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.674
Wykonanie hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w terenie otwartym PLL S.A.613
Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do eksploatacji systemu oświetlenia nawigacyjnego Portu Lotniczego Lublin S.A.351
Wynajem powierzchni reklamowych promujących nowe połączenie z Portu Lotniczego Lublin S.A.423
Wynajem powierzchni reklamowych promujących połączenia z PLL S.A.435
Wykonanie hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w terenie otwartym PLL S.A.1181
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie612
Jednorazowa dostawa paliwa płynnego oleju napędowego w ilości 15 000 l na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.391
Budowa systemu oznakowania pionowego miejsc tożsamości postoju samolotów na płaszczyznach postojowych PPS-1 oraz PPS-2 z lokalizacją na ternie PLL S.A. 702
Zaprojektowanie i budowa budynku szybkiej odprawy pasażerów i pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Portu Lotniczego 1324
Dostawa paliwa płynnego oleju napędowego w ilości 40 000 l na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.414
Ogłoszenie o sprzedaży transformatorów458
Sukcesywna dostawa nowych ubrań służbowych dla pracowników PLL S.A.347
Sukcesywna dostawa nowych ubrań służbowych dla pracowników PLL S.A.535
Sukcesywna dostawa nowych ubrań dla pracowników SOL PLL S.A.374
Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A.694
Dostawa sprzętu handlingowego dla potrzeb Portu Lotniczego Lublin S.A.425
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań dla kategorii II 812
Dostawa sprzętu handlingowego dla potrzeb Portu Lotniczego Lublin S.A.366
Dostawa płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem statków powietrznych Typu II- 40 000 litrów408
Dostawa sprzętu handlingowego dla potrzeb Portu Lotniczego Lublin S.A502
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań dla kategorii II 1280
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań dla kategorii II 1439
Wykonanie robót ziemnych związanych z lokalną niwelacją terenu oraz miejscowym utwardzeniem powierzchni gruntu na obszarze pola naziemnego ruchu lotniczego PLL S.A. 700
Dostawa środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.1043
Przebudowa i rozbudowa budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Lublin S.A. wraz z niezbędną przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej1656
Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A.360