StronaLiczba odwiedzin
statut spółki Port Lotniczy Lublin8056
Lublin: Opracowanie koncepcji programowej dostosowania istniejącej sieci drogowej do obsługi lotniska regionalnego w Świdniku3644
Zarząd10772
Rada Nadzorcza7780
Walne Zgromadzenie6329
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA3315
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji i rozbudowylotniska Lublin w Świdniku7648
Wykonanie ekshumacji pochówków z cmentarza wojennego w Świdniku na cmentarz komunalny w Świdniku.1730
Rozstrzygnięcie zamówienia - ekshumacja pochówków1564
Ogłoszenie na sprzęt komputerowy2035
Stworzenie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej Portu Lotniczego Lublin S.A.2667
USUWANIE KARP WRAZ Z ICH UTYLIZACJĄ PO WYCINCE LASU2238
PRACE NIWELACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY LOTNISKA (MAKRONIWELACJA NA WYMAGANYM TERENIE)4426
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty3620
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II2266
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. III1906
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. IV2136
Protest3038
Protest 21910
Protest 31415
Protest 41511
Odpowiedź na Protetest 11775
Odpowiedź na Protetest 21306
Odpowiedź na Protetest 31053
Odpowiedź na Protetest 41269
Budowa sieci uzbrojenia terenu – ( branża sanitarna ) w związku z Rozbudową Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA Świdnik2741
Budowa sieci uzbrojenia terenu – ( branża sanitarna ) w związku z Rozbudową Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA Świdnik ZMIANA2762
Protest branża sanitarna 11482
Protest branża sanitarna 21092
Odpowiedź na Protetest branża sanitarna 11195
Odpowiedź na Protetest branża sanitarna 21075
Protest branża sanitarna 31157
Odpowiedź na Protetest branża sanitarna 31187
Budowa sieci uzbrojenia terenu – branża elektryczna i teletechniczna w związku z rozbudową regionalnego portu lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)3092
Budowa drogi startowej, drogi kołowania, oświetlenia nawigacyjnego, kanalizacji kablowej i fundamentów, sieci teletechnicznych wraz z odwodnieniem nawierzchni3689
Protest droga startowa 11607
Protest droga startowa 21158
Odpowiedź Protest droga startowa 11165
Odpowiedź Protest droga startowa 21140
Budowa elementów pola naziemnego ruchu lotniczego, tj. płyty postoju samolotów wraz ze stanowiskiem odladzania2207
Protest płyta 11396
Odpowiedź Protest płyta 11328
Budowa ogrodzenia lotniska wraz bramami wjazdowymi oraz budowa ogrodzenia na czas trwania prac budowlanych w ramach inwestycji pn.Rozbudowa Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)1700
Nadzór geodezyjny nad realizacją inwestycji w zakresie lotniska użytkupublicznego dla zadania pod nazwą Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: PortLotniczy Lublin S.A. (Świdnik)1583
Wybór Partnera, który zorganizuje i przeprowadzi emisję obligacji celem pozyskania środków na sfinansowanie planowanego przez Spółkę projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)”1266
Negocjacje dotyczace monitoringu w zakresie zderzeń ptaków ze statkami powietrznymi1098
Leasing operacyjny samochodu osobowego1233
Usuwanie karp wraz z ich utylizacją po wycince lasu 21.12.20101557
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nadzór geodezyjny1114
Budowa drogi dojazdowej łączącej wyjazd z bramy północnej WSK PZL Świdnik z ul. Unijną w Świdniku - ogłoszenie1574
Budowa terminala pasażerskiego wraz z budynkiem technicznym w ramach zadania pn. ?Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port lotniczy Lublin S.A. ( Świdnik)?3174
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Portu Lotniczego Lublin w Świdniku1021
Budowa dróg pożarowych, technicznych i patrolowych w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)"1141
Budowa Obiektu Lotniskowej Straży Pożarnej oraz Budynku techniczno - garażowego w ramach inwestycji pn.:"Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)"1432
Budowa obiektów Bazy Paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami specjalnymi w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)1397
Wykonanie nasadzeń zastępczych z tytułu usunięcia drzew i krzewów1025
Budowa terminala pasażerskiego wraz z budynkiem technicznym, budynku techniczno-garażowego, budynku lotniskowej straży pożarnej oraz opracowanie projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych słaboprądowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, chłodniczych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla wyżej wymienionych obiektów w ramach zadania pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port lotniczy Lublin S.A.( Świdnik)3016
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x6.1549
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x61831
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zintegrowanego automatycznego analizatora pomiaru stężenia NO-NO2-NOx - 4 szt.1009
Dostawa specjalistycznego sprzętu lotniskowego2007
Dostawa sprzętu lotniskowego dla prawidłowej organizacji obsługi handlingowej1531
Budowa sieci uzbrojenia terenu-branża sanitarna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna, budowa dróg i parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu 5798
Budowa obiektów bazy paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami specjalnymi w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A.(Świdnik)1584
Dostawa fabrycznie nowej: • Autocysterny lotniskowej na paliwo JET-1A + przyczepa cysterna na paliwo JET -1A ciągana przez autocysternę lotniskową • Autocysterny lotniskowej na paliwo JET-1A + przyczepa cysterna na paliwo JET -1A ciągana przez autocysternę lotniskową 1328
Dostawa i instalacja systemu radiowej łączności dyspozytorskiej w technologii TETRA2020
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zintegrowanego automatycznego systemu ciągłego monitorowania hałasu lotniczego - 1 zestaw1093
Budowa obiektów bazy paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami specjalnymi1285
Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu lotniskowego 1568
Prace niwelacyjne związane z budową lotniska1165
Opracowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej związanej z prezentacją Portu Lotniczego Lublin S.A. na terenie Województwa Lubelskiego812
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu lotniskowego do obsługi handlingowej2364
Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu DCS, FIDS i FIS dla Portu Lotniczego Lublin S.A. 2702
Prace niwelacyjne związane z budową lotniska 1273
Zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie systemu AWOS (Automatyczny System Obserwacji Warunków Atmosferycznych) na potrzeby osłony meteorologicznej dla Portu Lotniczego Lublin S.A.1616
Dostawa fabrycznie nowych 5 pojazdów specjalistycznych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.959
Dostawa fabrycznie nowych 5 (pięciu) specjalistycznych pojazdów na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.1116
Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.929
DWUETAPOWE POSTĘPOWANIE OFERTOWE NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN W POMIESZCZENIACH POSIADAJĄCYCH STATUS SKŁADU WOLNOCŁOWEGO1954
Budowa wieży na potrzeby montażu anten radiokomunikacyjnych systemu TETRA1549
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu lotniskowego do obsługi handlingowej część I, II1043
Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń do wykrywania osób, zwierząt, pojazdów lub innych urządzeń mobilnych w dowolnych warunkach atmosferycznych i warunkach oświetleniowych611
Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń stanowiących wyposażenie bramy wjazdowej do lotniska656
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dodatkowego pomocniczego do obsługi handlingowej na potrzeby PLL S.A.919
Dostawa środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.718
Dostawa fabrycznie nowych wózków bagażowych pasażerskich lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.634
OGŁOSZENIE O DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ-GASTRONOMICZNEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLINOGŁOSZENIE O DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ-GASTRONOMICZNEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN1241
Dostawa wraz z montażem i wdrożeniem systemu ICE ALERT umożliwiającym wczesne ostrzeganie o ryzyku wystąpienia śliskości na drodze startowej PLL S.A.661
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu dodatkowego do utrzymania lotniska na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.888
Dostawa płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem statków powietrznych Typu II- 16 000 litrów556
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A.1141
Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń do przeprowadzania kontroli dla Portu Lotniczego Lublin S.A.706
Dostawa wraz z montażem i wdrożeniem systemu ICE ALERT umożliwiającym wczesne ostrzeganie o ryzyku wystąpienia śliskości na drodze startowej PLL S.A.859
Dostawa wraz z montażem i instalacją kamer wraz z radarem średniego zasięgu na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A. 1145
Dostawa paliwa w tym: paliwa Pb, paliwa ON z przeznaczeniem na zalanie i litrażowanie zbiorników Bazy Paliw, wraz z dowozem do Portu Lotniczego Lublin SA 560
Wykonanie nasadzeń zastępczych 669
Dostawa fabrycznie nowych ubrań służbowych i roboczych oraz wyposażenia BHP dla Portu Lotniczego Lublin S.A.596
Dostawa nowego wyposażenia Bazy Technicznej – warsztatu mechanicznego i elektrycznego oraz wyposażenie indywidualne pracowników technicznych PLL S.A.830
Dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego na podwoziu samochodowym na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.576
OGŁOSZENIE O DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCH W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN865
Dostawa fabrycznie nowych ubrań służbowych i roboczych oraz wyposażenia BHP dla Portu Lotniczego Lublin S.A.601
Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska767
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A. część I, II735
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu ratowniczego dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A.503
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCHDLA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN704
Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska część I-VI500
Dostawa fabrycznie nowych paralizatorów elektrycznych dla Służby Ochrony Lotniska458
Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska część I-II532
Dostawa fabrycznie nowych narządzi i urządzeń warsztatowych dla elektroenergetyków Portu Lotniczego Lublin S.A.589
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu „Side by Side” dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A.511
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dodatkowego pomocniczego do obsługi handlingowej na potrzeby PLL S.A. samobieżny podest ruchomy nożycowy szt. 1.464
Wykonanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Portu Lotniczego Lublin S.A.1292
Dostawa fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.794
Dostawa sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Lublin S.A.714
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu Side by Side dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A.629
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu -maszyny wraz z wyposażeniem dodatkowym zapewniający koszenie, czyszczenie, odśnieżanie, posypywanie oraz transport w rejonie trudnodostępnych powierzchni wokół terminala (wąskośladowy) Portu Lotniczego Lublin S.A. 699
Dostawa fabrycznie nowych narządzi i urządzeń warsztatowych dla elektroenergetyków Portu Lotniczego Lublin S.A. część I, II, III, IV734
Dostawa sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Lublin S.A. część I, II, III752
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu „Side by Side” dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A839
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu „Side by Side” dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A.752
Port Lotniczy Lublin S.A. ogłasza rozpoczęcie Postępowania – Konkursu Ofert na dzierżawę powierzchni przeznaczonych do instalacji nośników reklamowych na terenie Portu Lotniczego Lublin (PLL)574
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU – KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO ORGANIZACJI STANOWISKA PRZYWOŁAWCZEGO ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – ZRZESZEŃ KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH LICENCJONOWANY PRZEWÓZ TAKSÓWKAMI OSOBOWYMI720
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rolniczego na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.726
Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A.1619
Dostawa kompletnych opraw do systemu oświetlenia nawigacyjnego lotniska oraz podstawy do opraw naziemnych i pokrywy studzienek transformatorowych Portu Lotniczego Lublin S.A.687
Dostawa płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania przed oblodze-niem statków powietrznych Typu II- 20 000 litrów647
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie oraz rejonu Parku Czuby560
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie oraz rejonu Parku Czuby703
Dostawa środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.677
Dostawa i montaż pionowych znaków lotniskowych miejsca tożsamości stanowiska postojowego samolotu Portu Lotniczego Lublin S.A.442
Dostawa jednego kompletu mobilnych schodów (ciągane średnie) do obsługi operacji transferu pasażerów Portu Lotniczego Lublin S.A.458
Wykonanie zmiany oznakowania poziomego na drodze startowej Portu Lotniczego Lublin S.A.560
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.666
Wykonanie hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w terenie otwartym PLL S.A.603
Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do eksploatacji systemu oświetlenia nawigacyjnego Portu Lotniczego Lublin S.A.343
Wynajem powierzchni reklamowych promujących nowe połączenie z Portu Lotniczego Lublin S.A.416
Wynajem powierzchni reklamowych promujących połączenia z PLL S.A.425
Wykonanie hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w terenie otwartym PLL S.A.1172
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie603
Jednorazowa dostawa paliwa płynnego oleju napędowego w ilości 15 000 l na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.384
Budowa systemu oznakowania pionowego miejsc tożsamości postoju samolotów na płaszczyznach postojowych PPS-1 oraz PPS-2 z lokalizacją na ternie PLL S.A. 694
Zaprojektowanie i budowa budynku szybkiej odprawy pasażerów i pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Portu Lotniczego 1314
Dostawa paliwa płynnego oleju napędowego w ilości 40 000 l na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.407
Ogłoszenie o sprzedaży transformatorów452
Sukcesywna dostawa nowych ubrań służbowych dla pracowników PLL S.A.338
Sukcesywna dostawa nowych ubrań służbowych dla pracowników PLL S.A.522
Sukcesywna dostawa nowych ubrań dla pracowników SOL PLL S.A.361
Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A.680
Dostawa sprzętu handlingowego dla potrzeb Portu Lotniczego Lublin S.A.417
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań dla kategorii II 805
Dostawa sprzętu handlingowego dla potrzeb Portu Lotniczego Lublin S.A.359
Dostawa płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem statków powietrznych Typu II- 40 000 litrów399
Dostawa sprzętu handlingowego dla potrzeb Portu Lotniczego Lublin S.A494
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań dla kategorii II 1269
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań dla kategorii II 1426
Wykonanie robót ziemnych związanych z lokalną niwelacją terenu oraz miejscowym utwardzeniem powierzchni gruntu na obszarze pola naziemnego ruchu lotniczego PLL S.A. 684
Dostawa środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.966
Przebudowa i rozbudowa budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Lublin S.A. wraz z niezbędną przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej1339
Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A.309