StronaLiczba odwiedzin
statut spółki Port Lotniczy Lublin7844
Lublin: Opracowanie koncepcji programowej dostosowania istniejącej sieci drogowej do obsługi lotniska regionalnego w Świdniku3553
Zarząd10497
Rada Nadzorcza7569
Walne Zgromadzenie6150
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA3208
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji i rozbudowylotniska Lublin w Świdniku7386
Wykonanie ekshumacji pochówków z cmentarza wojennego w Świdniku na cmentarz komunalny w Świdniku.1505
Rozstrzygnięcie zamówienia - ekshumacja pochówków1509
Ogłoszenie na sprzęt komputerowy1983
Stworzenie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej Portu Lotniczego Lublin S.A.2605
USUWANIE KARP WRAZ Z ICH UTYLIZACJĄ PO WYCINCE LASU2203
PRACE NIWELACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY LOTNISKA (MAKRONIWELACJA NA WYMAGANYM TERENIE)4385
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty3562
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II2220
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. III1867
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. IV2092
Protest2982
Protest 21852
Protest 31374
Protest 41470
Odpowiedź na Protetest 11732
Odpowiedź na Protetest 21268
Odpowiedź na Protetest 31021
Odpowiedź na Protetest 41235
Budowa sieci uzbrojenia terenu – ( branża sanitarna ) w związku z Rozbudową Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA Świdnik2698
Budowa sieci uzbrojenia terenu – ( branża sanitarna ) w związku z Rozbudową Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA Świdnik ZMIANA2718
Protest branża sanitarna 11441
Protest branża sanitarna 21059
Odpowiedź na Protetest branża sanitarna 11158
Odpowiedź na Protetest branża sanitarna 21039
Protest branża sanitarna 31121
Odpowiedź na Protetest branża sanitarna 31152
Budowa sieci uzbrojenia terenu – branża elektryczna i teletechniczna w związku z rozbudową regionalnego portu lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)3046
Budowa drogi startowej, drogi kołowania, oświetlenia nawigacyjnego, kanalizacji kablowej i fundamentów, sieci teletechnicznych wraz z odwodnieniem nawierzchni3646
Protest droga startowa 11572
Protest droga startowa 21114
Odpowiedź Protest droga startowa 11132
Odpowiedź Protest droga startowa 21105
Budowa elementów pola naziemnego ruchu lotniczego, tj. płyty postoju samolotów wraz ze stanowiskiem odladzania2169
Protest płyta 11349
Odpowiedź Protest płyta 11290
Budowa ogrodzenia lotniska wraz bramami wjazdowymi oraz budowa ogrodzenia na czas trwania prac budowlanych w ramach inwestycji pn.Rozbudowa Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)1665
Nadzór geodezyjny nad realizacją inwestycji w zakresie lotniska użytkupublicznego dla zadania pod nazwą Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: PortLotniczy Lublin S.A. (Świdnik)1543
Wybór Partnera, który zorganizuje i przeprowadzi emisję obligacji celem pozyskania środków na sfinansowanie planowanego przez Spółkę projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)”1222
Negocjacje dotyczace monitoringu w zakresie zderzeń ptaków ze statkami powietrznymi1061
Leasing operacyjny samochodu osobowego1194
Usuwanie karp wraz z ich utylizacją po wycince lasu 21.12.20101520
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nadzór geodezyjny1084
Budowa drogi dojazdowej łączącej wyjazd z bramy północnej WSK PZL Świdnik z ul. Unijną w Świdniku - ogłoszenie1536
Budowa terminala pasażerskiego wraz z budynkiem technicznym w ramach zadania pn. ?Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port lotniczy Lublin S.A. ( Świdnik)?3134
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Portu Lotniczego Lublin w Świdniku987
Budowa dróg pożarowych, technicznych i patrolowych w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)"1108
Budowa Obiektu Lotniskowej Straży Pożarnej oraz Budynku techniczno - garażowego w ramach inwestycji pn.:"Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)"1395
Budowa obiektów Bazy Paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami specjalnymi w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)1360
Wykonanie nasadzeń zastępczych z tytułu usunięcia drzew i krzewów990
Budowa terminala pasażerskiego wraz z budynkiem technicznym, budynku techniczno-garażowego, budynku lotniskowej straży pożarnej oraz opracowanie projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych słaboprądowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, chłodniczych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla wyżej wymienionych obiektów w ramach zadania pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port lotniczy Lublin S.A.( Świdnik)2972
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x6.1508
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x61786
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zintegrowanego automatycznego analizatora pomiaru stężenia NO-NO2-NOx - 4 szt.970
Dostawa specjalistycznego sprzętu lotniskowego1967
Dostawa sprzętu lotniskowego dla prawidłowej organizacji obsługi handlingowej1492
Budowa sieci uzbrojenia terenu-branża sanitarna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna, budowa dróg i parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu 5755
Budowa obiektów bazy paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami specjalnymi w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A.(Świdnik)1539
Dostawa fabrycznie nowej: • Autocysterny lotniskowej na paliwo JET-1A + przyczepa cysterna na paliwo JET -1A ciągana przez autocysternę lotniskową • Autocysterny lotniskowej na paliwo JET-1A + przyczepa cysterna na paliwo JET -1A ciągana przez autocysternę lotniskową 1291
Dostawa i instalacja systemu radiowej łączności dyspozytorskiej w technologii TETRA1959
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zintegrowanego automatycznego systemu ciągłego monitorowania hałasu lotniczego - 1 zestaw1053
Budowa obiektów bazy paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami specjalnymi1246
Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu lotniskowego 1537
Prace niwelacyjne związane z budową lotniska1129
Opracowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej związanej z prezentacją Portu Lotniczego Lublin S.A. na terenie Województwa Lubelskiego779
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu lotniskowego do obsługi handlingowej2325
Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu DCS, FIDS i FIS dla Portu Lotniczego Lublin S.A. 2667
Prace niwelacyjne związane z budową lotniska 1239
Zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie systemu AWOS (Automatyczny System Obserwacji Warunków Atmosferycznych) na potrzeby osłony meteorologicznej dla Portu Lotniczego Lublin S.A.1582
Dostawa fabrycznie nowych 5 pojazdów specjalistycznych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.922
Dostawa fabrycznie nowych 5 (pięciu) specjalistycznych pojazdów na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.1075
Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.887
DWUETAPOWE POSTĘPOWANIE OFERTOWE NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN W POMIESZCZENIACH POSIADAJĄCYCH STATUS SKŁADU WOLNOCŁOWEGO1922
Budowa wieży na potrzeby montażu anten radiokomunikacyjnych systemu TETRA1480
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu lotniskowego do obsługi handlingowej część I, II999
Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń do wykrywania osób, zwierząt, pojazdów lub innych urządzeń mobilnych w dowolnych warunkach atmosferycznych i warunkach oświetleniowych577
Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń stanowiących wyposażenie bramy wjazdowej do lotniska621
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dodatkowego pomocniczego do obsługi handlingowej na potrzeby PLL S.A.883
Dostawa środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.684
Dostawa fabrycznie nowych wózków bagażowych pasażerskich lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.597
OGŁOSZENIE O DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ-GASTRONOMICZNEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLINOGŁOSZENIE O DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ-GASTRONOMICZNEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN1177
Dostawa wraz z montażem i wdrożeniem systemu ICE ALERT umożliwiającym wczesne ostrzeganie o ryzyku wystąpienia śliskości na drodze startowej PLL S.A.626
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu dodatkowego do utrzymania lotniska na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.856
Dostawa płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem statków powietrznych Typu II- 16 000 litrów522
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A.1111
Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń do przeprowadzania kontroli dla Portu Lotniczego Lublin S.A.674
Dostawa wraz z montażem i wdrożeniem systemu ICE ALERT umożliwiającym wczesne ostrzeganie o ryzyku wystąpienia śliskości na drodze startowej PLL S.A.824
Dostawa wraz z montażem i instalacją kamer wraz z radarem średniego zasięgu na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A. 1114
Dostawa paliwa w tym: paliwa Pb, paliwa ON z przeznaczeniem na zalanie i litrażowanie zbiorników Bazy Paliw, wraz z dowozem do Portu Lotniczego Lublin SA 506
Wykonanie nasadzeń zastępczych 641
Dostawa fabrycznie nowych ubrań służbowych i roboczych oraz wyposażenia BHP dla Portu Lotniczego Lublin S.A.566
Dostawa nowego wyposażenia Bazy Technicznej – warsztatu mechanicznego i elektrycznego oraz wyposażenie indywidualne pracowników technicznych PLL S.A.799
Dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego na podwoziu samochodowym na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.548
OGŁOSZENIE O DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCH W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN812
Dostawa fabrycznie nowych ubrań służbowych i roboczych oraz wyposażenia BHP dla Portu Lotniczego Lublin S.A.571
Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska739
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A. część I, II710
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu ratowniczego dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A.473
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCHDLA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN677
Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska część I-VI473
Dostawa fabrycznie nowych paralizatorów elektrycznych dla Służby Ochrony Lotniska436
Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska część I-II501
Dostawa fabrycznie nowych narządzi i urządzeń warsztatowych dla elektroenergetyków Portu Lotniczego Lublin S.A.563
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu „Side by Side” dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A.486
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dodatkowego pomocniczego do obsługi handlingowej na potrzeby PLL S.A. samobieżny podest ruchomy nożycowy szt. 1.439
Wykonanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Portu Lotniczego Lublin S.A.1246
Dostawa fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.766
Dostawa sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Lublin S.A.675
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu Side by Side dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A.600
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu -maszyny wraz z wyposażeniem dodatkowym zapewniający koszenie, czyszczenie, odśnieżanie, posypywanie oraz transport w rejonie trudnodostępnych powierzchni wokół terminala (wąskośladowy) Portu Lotniczego Lublin S.A. 671
Dostawa fabrycznie nowych narządzi i urządzeń warsztatowych dla elektroenergetyków Portu Lotniczego Lublin S.A. część I, II, III, IV709
Dostawa sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Lublin S.A. część I, II, III719
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu „Side by Side” dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A810
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu „Side by Side” dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A.725
Port Lotniczy Lublin S.A. ogłasza rozpoczęcie Postępowania – Konkursu Ofert na dzierżawę powierzchni przeznaczonych do instalacji nośników reklamowych na terenie Portu Lotniczego Lublin (PLL)545
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU – KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO ORGANIZACJI STANOWISKA PRZYWOŁAWCZEGO ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – ZRZESZEŃ KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH LICENCJONOWANY PRZEWÓZ TAKSÓWKAMI OSOBOWYMI689
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rolniczego na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.702
Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A.1578
Dostawa kompletnych opraw do systemu oświetlenia nawigacyjnego lotniska oraz podstawy do opraw naziemnych i pokrywy studzienek transformatorowych Portu Lotniczego Lublin S.A.662
Dostawa płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania przed oblodze-niem statków powietrznych Typu II- 20 000 litrów622
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie oraz rejonu Parku Czuby536
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie oraz rejonu Parku Czuby683
Dostawa środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.652
Dostawa i montaż pionowych znaków lotniskowych miejsca tożsamości stanowiska postojowego samolotu Portu Lotniczego Lublin S.A.418
Dostawa jednego kompletu mobilnych schodów (ciągane średnie) do obsługi operacji transferu pasażerów Portu Lotniczego Lublin S.A.433
Wykonanie zmiany oznakowania poziomego na drodze startowej Portu Lotniczego Lublin S.A.528
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.641
Wykonanie hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w terenie otwartym PLL S.A.575
Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do eksploatacji systemu oświetlenia nawigacyjnego Portu Lotniczego Lublin S.A.316
Wynajem powierzchni reklamowych promujących nowe połączenie z Portu Lotniczego Lublin S.A.396
Wynajem powierzchni reklamowych promujących połączenia z PLL S.A.401
Wykonanie hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w terenie otwartym PLL S.A.1149
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie580
Jednorazowa dostawa paliwa płynnego oleju napędowego w ilości 15 000 l na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.358
Budowa systemu oznakowania pionowego miejsc tożsamości postoju samolotów na płaszczyznach postojowych PPS-1 oraz PPS-2 z lokalizacją na ternie PLL S.A. 668
Zaprojektowanie i budowa budynku szybkiej odprawy pasażerów i pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Portu Lotniczego 1269
Dostawa paliwa płynnego oleju napędowego w ilości 40 000 l na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.378
Ogłoszenie o sprzedaży transformatorów428
Sukcesywna dostawa nowych ubrań służbowych dla pracowników PLL S.A.310
Sukcesywna dostawa nowych ubrań służbowych dla pracowników PLL S.A.480
Sukcesywna dostawa nowych ubrań dla pracowników SOL PLL S.A.323
Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A.639
Dostawa sprzętu handlingowego dla potrzeb Portu Lotniczego Lublin S.A.384
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań dla kategorii II 770
Dostawa sprzętu handlingowego dla potrzeb Portu Lotniczego Lublin S.A.333
Dostawa płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem statków powietrznych Typu II- 40 000 litrów375
Dostawa sprzętu handlingowego dla potrzeb Portu Lotniczego Lublin S.A463
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań dla kategorii II 1228
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań dla kategorii II 1375
Wykonanie robót ziemnych związanych z lokalną niwelacją terenu oraz miejscowym utwardzeniem powierzchni gruntu na obszarze pola naziemnego ruchu lotniczego PLL S.A. 630
Dostawa środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.563
Przebudowa i rozbudowa budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Lublin S.A. wraz z niezbędną przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej494